Mladějovská průmyslová železnice

Video účastníka Zdeňka Morávka

Na rozhranní Čech a Moravy, mezi Svitavami a Moravskou Třebovou, lze nalézt 11 km dlouhou úzkorozchodnou železnici. Tato drážka měla za úkol odvoz vytěženého materiálu v dolech Hřebečského hřebenu do zpracovatelského závodu v Mladějově na Moravě. Pravidelný provoz probíhal až do roku 1991 a to původními parními lokomotivami, vyrobenými v 20. letech minulého století v linecké továrně Krauss. Ačkoliv ruch na důlních dílech utichl, klapot kol se lesy rozléhá i v současnosti. Železnička byla zachována pro muzejní a turistický provoz, stejně jako areál v Mladějově. Zdejší krajina se na podzim obléká do nejhezíčh šatů, čehož jsme využili i my a uspořádali výlet do této pěkné lokality.

Chcete se svézt parním vláčkem i Vy? Navštivte stránky Mladějovské průmyslové dráhy, kde najdete všechny potřebné informace.

Fotografie z akce

Děkujeme podporovatelům a partnerům našeho klubu:
Logo společnosti ČD Cargo Logo ČD Nostalgie Logo společnosti Select system