M120.417 u Chrastic

O Klubu

Klub přátel kolejového autobusu...

... je zapsaný spolek, který byl registrován na počátku roku 2009. Jeho hlavním posláním je renovace a provozování historických železničních vozidel. Klub se především zaměřuje na meziválečnou éru motorových vozů ČSD. V tomto směru shromažďuje dobovou technickou dokumentaci, fotografie a provádí evidenci zachovalých strojů. Klub každoročně vypraví několik zvláštních vlaků pro veřejnost a uzavřené skupiny. V posledních letech se specializuje na tématicky zaměřené jízdy pro milovníky romantiky dob minulých - tzv. "fotovlaky".

Činnost klubu

  • Lokalizace a evidence existujících skeletů historických kolejových vozidel, jejich částí a fragmentů
  • Vypravování zvláštních vlaků, zejména fotovlaků
  • Záchrana a renovace historických kolejových vozidel
  • Badatelská a dokumentátorská činnost v zaměření na motorové vozy fy. Tatra - tzv. kolejové autobusy
  • Spolupráce s organizacemi stejného zaměření
  • Prezentace sdružení laické i odborné veřejnosti
Jsme zapsáni ve spolkovém rejstříku
Děkujeme podporovatelům a partnerům našeho klubu:
Logo společnosti ČD Cargo Logo ČD Nostalgie Logo společnosti Select system