O webu

Popis webu, přístupnost

Webovou prezentaci www.kpka.cz provozuje Klub přátel kolejového autobusu, z.s. (dále jen "Klub") jako nedílnou součást činnosti Klubu. Na údržbě webové prezentace na straně serveru se podílí společnost Select system, a.s., které tímto děkujeme. Webová prezentace nepoužívá tzv. cookies soubory. Odkazy z této webové stránky na jiné webové stránky byly v době tvorby této webové prezentace funkční a obsahovaly relevantní informace. Tyto odkazy jsou periodicky kontrolovány zda neobsahují nezákonný či irelevantní obsah a v případě porušení právních předpisů či podstatné změny obsahu jsou odstraněny.

Autorství

Celý obsah této webové prezentace podléhá autorským právům. Neoprávněné použití, reprodukce nebo reprodukce obsahu a / nebo částí obsahu je zakázáno. Chcete-li povolit použití obsahu, kontaktujte nás. Autorská práva či licenci k použití obrazových a audiovizuálních prvků této webové prezentace drží členové Klubu či Klub samotný. Není-li autorem díla člen Klubu, je tento autor uveden na díle či v jeho těsné blízkosti. Historické obrazové a textové prvky nebo jejich digitální přepisy jsou ve sbírce Klubu či jeho členů. Pakliže jsou v držení jiné osoby, je toto uvedeno na díle, v jeho těsné blízkosti či odkazem na použité zdroje.

Použité zdroje

[1] ZÁVODY TATRA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PRO STAVBU AUTOMOBILŮ A ŽELEZNIČNÍCH VOZŮ. Motorové vozidlo. Republika Československá. Patentový spis 27758. 25. 1. 1929.
[2] NACHVÁTAL, Theodor. Telegrafní, telefonní, návěštní a zabezpečovací zařízení u státních drah. 3. Praha: Nákladem ministerstva železnic., 1923.
[3] ŠNÁBL, Radim. Jednonárazníkové kolejové autobusy ČSD. Praha: Corona, 2020. Knihovna Světa železnice. ISBN 978-80-86116-92-1.
[4] KURZ, Heinz. Triebwagen der Deutschen Reichsbahn. Die Baureihen VT 133 bis VT 137. Freiburg: EK-Verlag, 2013. ISBN 978-3-88255-162-4
Děkujeme podporovatelům a partnerům našeho klubu:
Logo společnosti ČD Cargo Logo ČD Nostalgie Logo společnosti Select system