slide-image
slide-image
slide-image
slide-image
slide-image
slide-image

Popis řad M120.4 a M130.2

Pohled do haly Stavba věžáků ze série 2172, foto Závody Tatra, sign. V2183, výřez, sb. KPKA

Úvod

"Věžáci" - kolejové autobusy řad M120.4 a M130.2 jsou lehké motorové vozy, které byly vyráběny pro provoz na lokálních tratích, aby snížily náklady na provoz a zároveň byla na tratích zhuštěna osobní doprava. Celkem 154 těchto vozů vyrobily kopřivnické "Závody Tatra" v letech 1931 až 1936. Vzhledem ke svému počtu byly rozšířeny po celém území ČSR a v době protektorátu bylo celkem 77 vozů provozováno německými Říšskými drahami (DR). Poslední vozy se udržely v provozu do roku 1958. Do dnešních dnů se zachoval vůz M120.417 (ve sbírkách NTM, deponován v Šumperku) a vůz M120.485 v majetku společnosti LOKO-MOTIV, která jej opravuje v Křimově. Dále se zachovala asi desítka nejrůznějších skříní či jiných částí vozů těchto řad.

Objednávky vozů

Přehledná tabulka slouží ke snazší orientaci v jednotlivých sériích vozů, které mají různé konstrukční rozdíly.

Tovární typ vozu Tovární typ motoru Řada Inv. čísla Objednávka Dodání Cena za kus
2126 63 M120.4 01, 02 MŽ 3943-V/5-30 ze dne 22.2.1930 1931 285 000 Kč
2129 61 M120.4 01[1] StŠtD[2] 75-l-30 ze dne 1.2.1930 1930 305 000 Kč
2156 63 M120.4 03-17 MŽ 5979-V/5-31 ze dne 20.3.1931 1931 285 000 Kč
2159 63 M120.4 18-22 MŽ 5979-V/5-31 ze dne 20.3.1931 1932 285 000 Kč
2169 63 M120.4 23-24 MŽ 36123-V/5-32 ze dne 7.8.1931 1932 281 000 Kč
2171 63 M120.4 01[3] OZVD[4] 025/Z/P ze dne 5.10.1931 1932 310 000 Kč
2172 63 M120.4 25-69 MŽ 9004-V/5-32 ze dne 8.3.1932 1932 284 000 Kč
2176 63 M120.4 72-74 MŽ 47560-V/5-32 ze dne 27.3.1933 1933-1934 265 500 Kč
M130.2 01-06, 09-14, 17-21, 25-29
2177 63 M120.4 70-71, 75-79 MŽ 47560-V/5-32 ze dne 27.3.1933 1933-1934 265 500 Kč
M130.2 07-08, 15-16, 22-24, 30
2182 63 M130.2 31-42 MŽ 19376-V/5-34 ze dne 17.5.1934 1935
2186 63 M120.4 80-89 MŽ 1769-V/5-35 ze dne 20.3.1935 1935 275 340 Kč
M130.2 43-50
2194 63 M130.2 51-63 MŽ 7304-V/5-36 ze dne 27.4.1936 1936

Poznámky

[1] Přeznačen na označení M120.903 výnosem MŽ č.j. 9307-V/1-1938 ze dne 24. února 1938
[2] Výsadní Studénko-štramberská dráha
[3] Přeznačen na označení M120.901 výnosem MŽ č.j. 9307-V/1-1938 ze dne 24. února 1938
[4] Otrokovicko-zlínsko-vizovická dráha

Všeobecný popis

Kolejové autobusy řad M120.4 a M130.2 jsou dvounápravové motorové vozy o normálním rozchodu s jednou hnací nápravou a zážehovým šestiválcovým vodou chlazeným motorem Tatra umístěným uprostřed vozu. Nad motorem je umístěno stanoviště řidiče, které je částečně kryto věží nad střechou vozidla. Vyrobeno bylo celkem 91 kusů vozů řady M120.4 a 63 vozů řady M130.2. Primárním konstrukčním rozdílem mezi řadou M120.4 a M130.2 je jiný převodový poměr na nápravové převodovce. Text popisuje vozy ve stavu po výrobě (není-li uvedeno jinak).

M120.4
01-69
M120.4
70-79
M120.4
80-89
M130.2
01-30
M130.2
31-42
M130.2
43-63
Maximální rychlost [km/h] 50 45 45 60 60 45
Hmotnost prázdného vozu [t] 12,5 12,31 13,87 12,5 13,86 13,86
Hmotnost obsazeného vozu [t] 15,86 15,82 17,55 16,0 17,54 17,54
Hodnoty jsou převzaty z předpisu ČSD V101/1938, neobsahuje data ze sérií 2129 a 2171.

Spodek

Rám

Série 2126-2182: Rám je příhradové konstrukce osmihranného půdorysu, vyrobený z pásové oceli a úhelníků, spojen nýtováním (s. 2126-2176) nebo svařován (s. 2177, 2182). Vyztužen je příčníky z lisovaného plechu. V sérii 2172 tvoří výjimku vozy M120.468 a 469, které byly vyrobeny se svařovanými rámy s plnostěnnými bočnicemi.

Série 2186 a 2194: Rám je čtyřhranného půdorysu z lisované oceli, svařován. Vyztužen je příčníky z lisovaného plechu.

Pohled na zhotovený rám Pohled na zkompletovaný rám, foto Závody Tatra, sign. V2182, výřez, sb. KPKA

Nápravy

Nápravy jsou průměru 880 mm, jedna náprava je hnací s přímým ozubením. Rozvor náprav je 4800 mm, resp. 5000 mm (s. 2186 a 2194). Hnací náprava má u ř. M120.4 převod 1:3,78571, u řady M130.2 1:3125. Nápravy jsou odpružené listovými pružnicemi s 8 listy. Ložiska jsou užita fy. SKF, resp. Steyer (s. 2172). Vzor ložisek 8S (s. 2126, 2129), M4A (s. 2156-2171, 2182-2194), M4 (s. 2172) resp. M10 (s. 2176-2177).

Tažné a narážecí ústrojí

Tažné ústrojí je lehké konstrukce se šroubovkou. U sérií 2126, 2129 a 2171 bylo součástí výstroje i střední talířové spřáhlo pro vozy CDv (umístěno ve výšce 657 mm nad TK, průměr talíře 260 mm) a současně nebyl vůz vystrojen šroubovkami, tažný hák umístěn ve výšce 950mm nad TK. U sérií 2156, 2159 a 2169 byl vůz vystrojen šroubovkou a pojistnou spojkou, vozy byly připraveny k příp. instalaci středního spřáhla. Tažný hák ve výši 950mm nad TK. U zbylých sérií tažný hák umístěn ve výšce 1050 mm nad TK.

Narážecí ústrojí je u sérií 2126-2182 tvořeno trubkovými nárazníky, s talíři průměru 350 mm. Délka nárazníků je 420 mm (s. 2126-2171) resp. 460 mm (s. 2172-2182). U sérií 2186 a 2194 jsou nárazníky košové, dvoupatkové.

Brzdy

Vůz je vystrojen vyrovnávací vřetenovou brzdou s osmi špalíky, ovládá se ze stanoviště řidiče. Vůz je dále vystrojen tlakovou brzdou Knorr. Na čelech vozů se nachází spojovací hadice průběžné tlakové brzdy, u sérií 2126, 2129 a 2171 dále také spojovací hadice 1/2" průběžné brzdy pro vozy CDv. Ovládání tlakovzdušné brzdy je ze stanoviště řidiče a to změnou polohy rukojeti brzdiče (dobově též "brzdící záklopka") St 18 SN v levém provedení, což je levostranná verze rozšířeného brzdiče, později známého jako MPp.

Skříň

Kostra, podlaha, střecha

Kostra skříně je vyrobena z dubových trámků, spojených úhelníky, vyztužených ocelovými plechy a stažených závitovými tyčemi. U sérií 2126-2182 je půdorys skříně osmistěnný, u zbylých sérií obdelníkový. Kostra je zevně kryta oplechováním, zevnitř překližkami. Strop je dvojitý, z palubek. Vrchni vrstva palubek je kryta impregnovanou textilí, v provozu nahrazovanou plechem. U sérií 2186 a 2194 byla střecha potažena plechem již z výroby. Podlahu tvoří 30mm silné dubové fošny, pokryté 4mm silným linoleem.

Dveře, okna

Vstupní dveře jsou umístěny uprostřed vozu, posuvné, zasouvající se do skříně vozu, zavěšené na kladkovém vedení "Dovald". Přechodové dveře na čelech jsou křídlové, otevíratelné dovnitř vozu. Zasklení je pevné, v dřevěném rámu.

Okna v bočnicích skříně jsou spouštěcí (až na okna u vstupních dveří), s rámy z hliníku a koženými popruhy. Čelní okna jsou pevná. Okno na záchodě je z mléčného skla, spouštěcí do poloviny. U sérií 2126 a 2129 má záchod i pevné mléčné sklo na čele vozu. Okna v bočnicích mají záclony (vyjma WC). Na stanovišti řidiče jsou veškerá okna spouštěcí, vyjma čelních blíže k řidiči vozu.

Sedadla

Sedadla jsou dřevěná, laťová. Jednotlivé latě střídavě z jasanu a buku, v oblasti zad je umístěno kožené polstrování. Na podélné straně šachty (u vstupních dveří) jsou umístěna sklopná sedadla s vratnou pružinou, sedák je z celistvé dřevěné desky.

Topení

Topení je řešeno výfukovými plyny z motoru, které jsou vedeny topnicemi podél jedné bočnice uvnitř vozu.

Větrání

U sérií 2126-2171 je větrání tvořeno dvěma rotačními větráky Flettner, umístěnými na střeše vozu. U dalších sérií je větrání řešeno větráky LP, umístěnými nad stahovacími okny v bočnici. U sérií 2186 a 2194 jsou další větráky LP umístěné na věži.

Osvětlení

Osvětlení zajištuje 24V elektrický obvod, uvnitř oddílu pro cestující je 8 svítilen, 1 na záchodě a ve věži. Na čelech vozu jsou zásuvky pro možnost připojení přívěsných vozů k elektrickému osvětlovacímu okruhu.

Světelné návěsti

Na čelech jsou umístěny dvě elektrické svítilny. Jsou provedeny ve třech druzích a rozděleny do sérií 1) 2126 a 2129, 2) 2156-2172, 3) 2176-2194. Střední elektrická návěstní P/Z svítilna je u sérií 2126-2172 umístěna nad úrovní střechy vozu na držáku, u sérií 2176-2182 umístěna přímo na čele vozu, u sérií 2186 a 2194 je součástí střechy.

Hnací agregát a další zařízení

Motor

Motor je šestiválcový reverzní, vodou chlazený. Až po sérii 2172 včetně má motor vrtání 115mm a zdvih 180mm. Výkon motoru je 100ks při 1200 ot./min. Série 2176 a 2177 měly zvětšené vrtání na 120mm, zvýšené otáčky na 1300 ot./min. a výkon 120ks. Série 2182 - 2194 měly zvýšené otáčky na 1400 ot./min, ostatní údaje byly schodné s předchozí verzí.

Reverzní motor nebyl užit ve voze M120.401 SŠVD (s. 2129), reverzace motoru byla řešena speciální reverzní planetovou převodovkou, umístěnou mezi motor a rychlostní planetovou převodovku.

Motor byl seřizován pro benzín nebo lihobenzinovou směs Dynalkol (50% ethanolu, 20 % benzínu a 30% benzenu; jiné zdroje uvádějí 40 % etylalkoholu a 60 % benzenu). Vozy přidělené českým a moravským ŘSD byly seřízeny na Dynalkol, vozy pro slovenské ŘSD byly seřízeny na benzín.

Řez motorem Tatra 63 Řez reverzním motorem Tatra 63, výkres Tatra, sb. KPKA

Karburátor

Série 2126 - 2159 byly vystrojeny karburátorem Zenith, typ "U", velikost 48. Počínaje sérií 2169 byly motory vystrojeny karburátorem Solex 46 MOVLS.

Palivové nádrže

Dvě palivové nádrže jsou umístěny po stranách věže, každá o objemu 100l. Zbrojení nádrže je možné ruční pumpou, umístěnou na rámu vozidla, nebo přímo přelitím do nádrže vrchním nalévacím otvorem.

Planetová rychlostní převodovka

Planetová čtyřrychlostí převodovka s převodovými poměry 1:4,79, 1:2,74, 1:71 a 1:1 má veškerá ozubená kola ve stálém záběru. Převodovka má celkem 3 satelity, přičemž jeden satelit má na ose pevně nalisována čtyři ozubená kola. Satelity jsou roztáčeny kolem osy výstupního hřídele, a to unašečem satelitů poháněným od motoru. První ozubené kolo satelitů zapadá do ozeubení na výstupním hřídeli převodovky, zbylá tři ozubená kola zapadají do ozubení dutých hřídelí rotujících v ose výstupní hřídele. Konce dutých hřídelí jsou zakončeny brzdnými kotouči. Čtvrtá rychlost není řešena planetovým převodem, ale třecí spojkou mezi výstupní hřídelí a brzdovým kotoučem třetího rychlostního převodu.

Řez planetovou převodovkou Řez planetovou převodovkou, výkres Tatra, sb. KPKA

Není-li zařazená žádná rychlost, je roztáčen unášeč satelitů, satelity se tak odvalují o ozubení stojícího výstupního hřídele, současně také roztáčejí duté hřídele brzdných kotoučů. Zabrzdí-li se brzdový kotouč, je satelit nucen se odvalovat o zabržděnou hřídel a současně roztáčí výstupní hřídel.

Zařazování rychlostí se děje jednoduchou výkyvnou pákou s rohatkou, která současně zabraňuje zařazení více rychlostí současně.

Výstupní hřídel je spojena s hnací nápravou spojovací hřídelí. Kardanový kloub je nahrazen jednoduchými pružnými elementy Kaweco, pracujícími na principu Hardyho spojky.

Kontaktuje nás

Klub přátel kolejového autobusu, z. s.

E-mail: kpka (zavináč) kpka.cz
GSM: +420 702 287 240

IČ : 265 67 041 Registrace MVČR VS/1-1/74748/09-R Zapsán ve VR u KS v Ostravě, oddíl L, vložka 8442