slide-image
slide-image
slide-image
slide-image
slide-image
slide-image

M120.417

Věžák na Sázavě Věžák mezi tunely u Sázavy, foto Karel Pryl

Ve službách ČSD

Vůz M120.417 byl vyroben v roce 1931 v kopřivnické továrně "Závody Tatra", která jemu dala výrobní číslo 52596. Ministerstvo železnic si tento vůz převzalo 18. prosince 1931, následující den proběhla zkušební jízda. Vůz byl, společně s vozem M120.416, přidělen do oblasti ŘSD Brno. Nejstarší známé nasazení vozu máme v roce 1935, kdy se Věžák pohyboval v okolí Velkého Meziříčí. Za války dostal, dle německého číslovacího systému, označení CivT 136.085. Koncem války dislokován v Šumperku, na Vánoce roku 1945 byl v Opavě. Rok 1947 prožil na Ostravsku. Poté, dne 14.7.1950, převeden do Plzně; 25. listopadu 1950 tamtéž zrušen. Osud jej poslal do cukrovaru v Českém Brodě, kde nejdříve byl určen na posun, dále sloužil již jen jako sklad.

Začátky muzejního života

Pro rozšíření sbírek Národního technického muzea zakoupila tato instituce v roce 1972 již nepotřebný motorák M120.417 od českobrodského cukrovaru. Prodejní cena byla odhadnuta jako šrot, na tu dobu v solidní výši 3 500 Kčs. Z důvodu jeho sešlého stavu bylo cílem NTM celkově vůz restaurovat v železničních dílnách. Žádný ze specializovaných podniků však nedokázal provést opravu v ceně pro zadavatele přijatelnou a tak motorový vůz chátral na vlečce cukrovaru dalších 10 let.

Protože NTM si nechalo v depu Šumperk opravit do vystavovatelného stavu parní lokomotivy 411.019 a 434.1100, bylo začato jednání o opravě motorového vozu právě v šumperském depu. Po udělení potřebných svolení byl 21. března 1984 dopraven do Šumperka vůz M120.417 a také vůz M130.216, získaný také do sbírek NTM. V té době byl v Šumperku deponován již třetí věžák ze sbírek NTM, vůz M120.477, který byl zakoupen v roce 1974 z přádelny Velveta v Nové Pace. Porovnáním stavů jednotlivých vozů byl vybrán jako nejlepší nejstarší z "Věžáků" - M120.417.

Únorové dny roku 1988 byly ve znamení prvních jízd opravovaného "Věžáku". Po seřízení motoru a ovládání planetové skříně byly prováděny zkušební jízdy po šumperské stanici, které byly opakovány i v měsících březnu, srpnu a září téhož roku. Již v novém laku byl "Věžák" poprvné představen na výstavě 100 let Moravské západní dráhy v Prostějově ve dnech 9. a 10. září 1989. Následovalo nespočet dalších výstav, ve volném čase byl doplňován interiér vozu. Od září 1991 je pak motorový vůz plně provozní a užíván k vedení mnoha zvláštních vlaků. Počátkem roku 2009 pokořil významnou metu - 5 000 km vlastní silou v jeho muzejní epoše.

Neštěstí nechodí po horách, ale po motorácích

Při jízdě na "Tovačovce" v parném létě roku 2009 se na Věžáku stal defekt v mazacím okruhu tatrováckého motoru. Pro mnoho lidí nastala hromada práce. Zjistit příčinu, opravit ji a zamezit dalším problémům. Pouze obětavou prací šumperských nadšenců a p. Petra Štipčáka se počátkem března roku 2011 podařilo motor opravit. Koncem září začaly přípravy na oslavy "Věžáka". Bylo ale nutno uspořádat zkušební jízdu, abychom si během oslav neudělali ostudu. Dne 12. listopadu se díky obětavosti p. Ing. Tylicha, vrchního přednosty DKV Olomouc, uspořádala zkušební jízda motoráčku do Libiny. Ta proběhla úspěšně a četa se již těšila na další jízdy.

Motorový vůz M120.417 je nejstarší provozuschopný motorový vůz se spalovacím motorem v České republice. Vlastní jej Národní technické muzeum v Praze a provozovatelem vozu jsou České dráhy, a.s.

Kontaktuje nás

Klub přátel kolejového autobusu, z. s.

E-mail: kpka (zavináč) kpka.cz
GSM: +420 702 287 240

IČ : 265 67 041 Registrace MVČR VS/1-1/74748/09-R Zapsán ve VR u KS v Ostravě, oddíl L, vložka 8442