slide-image
slide-image
slide-image
slide-image
slide-image
slide-image

Hydrou do Malé Morávky a Chornic 7.-8. září

O akci

Hydrou do Malé Morávky a Chornic je akce na vzpomínku dob, kdy řada 851 kralovala tratím na Jesenicku a Hané. V čele zvláštního vlaku stane "Krokyn" M286.1032 (spolku Hrbatá Máňa) a vůz 020 (spolku KPKV). Souprava bude stylizována do období poloviny 80. let 20. století. Akce je určena pro "projížděče", na své si přijdou po trase i fotografové. Pro fotografy jsou během jízdy připravené fotozastávky.

Jízdní řád

V sobotu 7. 9. 2013 :

Zvláštní vlak jede v trase Brno hl.n. - Olomouc hl.n. - Bruntál - Malá Morávka - Bruntál - Olomouc hl.n. Předpokládaný odjezd z Brna hl.n. je v 5:55, z Olomouce v 8:00. Nástup do vlaku je možný i v žst. Vyškov na Moravě, Kojetín, Přerov a Olomouc hl.n. Předpokládaný návrat do Olomouce je v 17:00.

V neděli 8. 9. 2013 :

Zvláštní vlak jede v trase Olomouc hl.n. (odj. 6:40) - Zábřeh na Moravě (odj. 7:25)- Šumperk - Olomouc hl.n. - Senice na Hané - Kostelec na Hané - Chornice - Velké Opatovice - Skalice nad Svitavou - Brno dolní nádraží. Příjezd do žst. Brno dolní nádraží je plánován v 20:20. V žst. Skalice nad Svitavou je zajištěn přestup na R876. (příjezd do Prahy hl.n. v 22:15)

Detailní jízdní řád bude předán platícím cestujícím po nástupu do vlaku.

Cena

Cena jízdenky je stanovena na 550 Kč za jednu osobu a jeden den. Pro zájemce o účast na celé akci (sobota + neděle) je připravena nabídková cena 900Kč za celou akci. Úsekové jízdné ani slevy nejsou vyhlášeny. Jízdné se platí předem na účet pořadatele.

Podmínky účasti

Přihlášením se na akci souhlasíte se Smluvními podmínkami pořadatele:

 1. Akce je možno se zúčastnit po přihlášení a následném zaplacení jízdného na účet pořadatele.
 2. Přihlášením se získává cestující rezervaci míst k sedění.
 3. Účastník akce je povinnen uposlechnout příkazů pořadatelů.
 4. Nástup a výstup do/z vlaku je možný jen po jeho úplném zastavení. Zastaví-li vlak z dopravních důvodů, je nástup a výstup možný jen po souhlasu pořadatelů.
 5. Organizovaný nástup a výstup mimo nástupiště děje se na vlastní nebezpečí účastníků a organizátor nezodpovídá za škodu či újmu na zdraví.
 6. Fotozastávky organizuje pořadatel, který stanovuje jejich průběh. Fotozastávek se účastní pouze zájemci o fotografování. Po dobu fotozastávek je zakázáno cestujícím v soupravě se chovat tak, aby narušovali klidný průběh fotografování.
 7. Místo focení určuje pořadatel. Fotografové jednají tak, aby nepřekáželi ostatním. Pohyb okolo soupravy během fotozastávek je cestujícím zakázán!
 8. Narušuje-li cestující svým chováním průběh akce, je pořadatel oprávněn jej vyloučit z přepravy bez náhradny jízdného.
 9. Cestující jsou povinni dbát vlastní bezpečnosti a svých věcí. Pořadatel nezodpovídá za újmy na majetku (krádeže, ztráta, rozbití) cestujících, nebo na jejich zdraví.
 10. Nezaplacení jízdného ve stanoveném termínu je bráno jako zrušení objednávky.
 11. Pořadatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech změnit řazení soupravy.
 12. Pořadatel si vyhrazuje právo akci zrušit. Zaplacené jízdné se pak cestujícím vrací v plné výši na účet, ze kterého bylo jízdné hrazeno.
 13. Ve vlaku je zakázána jakákoliv komerční činnost, není-li předem povolena pořadatelem.
 14. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnou přihlášky.
 15. Zaplacením jízdného cestující souhlasí s podmínkami účasti.
 16. Vlak nečeká na opozdilce! ;-)

Přihlášky a informace

Přihlášky jsou přijímány na e-mailové adrese kpka@kpka.cz, na stejné adrese lze podávat dotazy k této akci.

Činnost podporují:

Kontaktuje nás

Klub přátel kolejového autobusu, z. s.

E-mail: kpka@kpka.cz
GSM: +420 702 287 240

IČ : 265 67 041 Registrace MVČR VS/1-1/74748/09-R Zapsán ve VR u KS v Ostravě, oddíl L, vložka 8442